Thông tin hành chính / Giấy tờ thủ tục(行政情報・申請書類【ベトナム語】)

更新日:

ページID:P0028262

印刷する

Thành phố Hachioji công khai các thông tin hành chính và giấy tờ thủ tục bằng tiếng Việt.

Rác / Tái chế(ごみ・リサイクル)

Thuế(税金)

Giáo dục / Học tập suốt đời / Thể thao(教育・生涯学習・スポーツ)

Bảo hiểm y tế quốc dân / Y tế dành cho người cao tuổi hậu kỳ / Hưu trí(国保・後期高齢者医療・年金)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民活動推進部多文化共生推進課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7437 
ファックス:042-626-0253

お問い合わせメールフォーム